Aanwijzing instellingen voor bereiding en aflevering farmaceutische produkten

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 22-04-1990 t/m 30-06-2007

Aanwijzing instellingen voor bereiding en aflevering farmaceutische produkten

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als een instelling, als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538) worden aangewezen ziekenhuizen en abortusklinieken als bedoeld in de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257) waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2 van die wet is verleend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Rijswijk, 10 april 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Naar boven