Aanwijzing instelling voor afgifte groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 03-12-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-03-1990 t/m 30-06-2005

Aanwijzing instelling voor afgifte groot vaarbewijs

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 18 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)1)laatstelijk gewijzigd bij Wet van 11 februari 1988, 77. in samenhang met de artikelen 2 en 2a van het Besluit Vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623)2)laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 19 oktober 1989, Stb. 1989, 496.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-12-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

De Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam wordt aangewezen als instelling belast met de afgifte van het groot vaarbewijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-12-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 maart 1990.

's-Gravenhage, 20 februari 1990

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven