Uitvoeringsbesluit ex artikel 740f Wetboek van Koophandel

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-09-1990 t/m heden

Besluit van 19 februari 1990, ter uitvoering van artikel 740f, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 20 oktober 1989, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 543/689;

Gelet op artikel 740f, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel;

De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1989, no. W03.89.0614);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 8 februari 1990, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 5436/690;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid uit hoofde van Titel XIA van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel voor de in het eerste lid van artikel 740f, aanhef en onder b, bedoelde vorderingen kan worden beperkt, bedraagt voor schepen, die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd tot het vervoer van personen en waarvan de tonnage niet groter is dan 300, 100 000 rekeneenheden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 februari 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de eerste maart 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven