Samenstelling bestuur Toeslagenfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 19-11-1990 t/m 21-09-2004

Samenstelling bestuur Toeslagenfonds

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 31, tweede, derde en vierde lid, van de Toeslagenwet;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • a. Het aantal leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het Toeslagenfonds bedraagt 9;

 • b. door de hieronder genoemde organisaties van werkgevers en werknemers, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het Toeslagenfonds aangewezen;

  Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen te 's-Gravenhage:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

  Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond te 's-Gravenhage:

  één lid;

  Het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité te 's-Gravenhage, de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuindersbond te 's-Gravenhage en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-Gravenhage:

  tezamen het bij het laatstgenoemde lid behorende plaatsvervangend lid;

  De Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam:

  twee leden en één plaatsvervangend lid;

  De Vakcentrale voor Middelbare en Hoger Personeel te Houten:

  het bij één van de twee laatstgenoemde leden behorende plaatsvervangend lid;

  Het Christelijk Nationaal Vakverbond te Utrecht:

  één lid en één plaatsvervangend lid.

  Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond te 's-Gravenhage:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

In het bestuur van het Toeslagenfonds te benoemen:

a. tot lid en voorzitter:

de heer prof. dr. W. van Voorden te Krimpen a/d IJssel;

b. tot leden:

de heer drs. J. A. H. Bron te 's-Gravenhage, de heer drs. P. A. Gille te Leusden;

c. tot plaatsvervangende leden:
 • de heer prof. dr. J. J. Sijben te Hilvarenbeek als plaatsvervanger van de heer prof. dr. W. van Voorden,

 • mevrouw drs. J. A. van Kranendonk te Amsterdam als plaatsvervangster van de heer drs. J. A. H. Bron

 • en de heer drs. W. J. Valkenburg te Voorschoten als plaatsvervanger van de heer drs. P. A. Gille.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt gepubliceerd, treedt in werking op de dag van publicatie en werkt terug tot 1 januari 1990.

's-Gravenhage, 30 januari 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven