Inhouding premie werknemers Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor 1990

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-04-1990 t/m 21-09-2004

Inhouding premie werknemers Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor 1990

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging;

Gelet op artikel 60, derde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

aan de bij de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers in de confectie-industrie toestemming te verlenen om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, tweede lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers op het loon van die werknemers gedurende het jaar 1990 maximaal in te houden f 12 per f 1000 verzekerd loonbedrag, zulks voor zover bedoelde werkgevers bij de bovengenoemde bedrijfsvereniging een bovenwettelijke ziekengeldverzekering hebben afgesloten op voorwaarden, welke overeenkomen met de verplichtingen, neergelegd in de C.A.O. voor de confectie-industrie.

's-Gravenhage, 29 januari 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,
Namens de staatssecretaris,
De

hoofddirecteur Sociale Verzekeringen

,

E. J. Mulock Houwer

Naar boven