Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 24-09-2008

Rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op: artikel 10, derde lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281); artikel 77, vierde lid, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 127); artikel IV, derde lid, en artikel V, derde lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 575) en van het Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 574);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het bedrag bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies is 2,10 procent van de uitkering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het bedrag bedoeld in artikel 77, eerste lid, onderscheidenlijk in het tweede lid, onderdeel a, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies is 2,15 procent van de uitkering onderscheidenlijk van de som van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de toeslag krachtens de Toeslagenwet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Het bedrag in artikel IV, tweede lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies is 2,10 procent van het inkomen.

  • 2 Het bedrag bedoeld in artikel V, eerste lid, van het in het eerste lid genoemde besluit is 2,15 procent van het inkomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Het bedrag bedoeld in artikel IV, tweede lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.z. overheveling opslagpremies is 2,10 procent van het inkomen.

  • 2 Het bedrag bedoeld in artikel V, eerste lid, van het in het eerste lid genoemde besluit is 2,15 procent van het inkomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1990.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies.

, 19 januari 1990

De

staatssecretaris

voornoemd.

E. ter Veld

Naar boven