Inhouding premie werknemers metaalnijverheid voor 1990

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-03-1990 t/m 21-09-2004

Inhouding premie werknemers metaalnijverheid voor 1990

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid;

Gelet op artikel 60, derde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

aan de werkgevers aangesloten bij de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, met uitzondering van de werkgevers in de diamantindustrie, toestemming te verlenen om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, tweede lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers, op het loon van die werknemers gedurende het jaar 1990 in te houden een vijfde gedeelte van de voor die werknemers verschuldigde premie tot een maximum van f 18 per f 1000 verzekerd loonbedrag.

's-Gravenhage, 18 januari 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens de staatssecretaris:
De

hoofddirecteur Sociale Verzekeringen

,

E. J. Mulock Houwer

Naar boven