Inhouding premie werknemers voor 1990 (hout- en meubelindustrie)

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-03-1990 t/m 21-09-2004

Inhouding premie werknemers voor 1990 (hout- en meubelindustrie)

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in Hout;

Gelet op artikel 60, derde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

aan de bij de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in Hout aangesloten werkgevers in de meubel- en orgelbouwindustrie, de timmerindustrie, de groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie, de houtwaren- en borstelindustrie, de houten emballage industrie en de klompenindustrie toestemming te verlenen om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, tweede lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers op het loon van die werknemers gedurende het jaar 1990 in te houden f 13 per f 1000 verzekerd loonbedrag.

's-Gravenhage, 18 januari 1990

De

staatssecretaris

voornoemd, namens de staatssecretaris: De

hoofddirecteur Sociale Verzekeringen

,

E. J. Mulock Houwer

Naar boven