Gelijkstelling bepaalde dagen in 1990, 1991 en 1992 met algemeen erkende feestdagen

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-05-1994.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 15-03-1990 t/m heden

Gelijkstelling bepaalde dagen in 1990, 1991 en 1992 met algemeen erkende feestdagen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Justitie van 3 januari 1990, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp, nr. 1215/889;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 25 mei, 24 december en 31 december 1990, 10 mei en 27 december 1991 en 1 mei en 29 mei 1992.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 januari 1990

Beatrix
De

minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven