Aanwijzing toezicht- en opsporingsambtenaren Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 13-01-1990 t/m 31-12-2005

Aanwijzing toezicht- en opsporingsambtenaren Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 24 en 36 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (Stb. 1975, 157),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, bedoeld in de artikelen 24 en 36 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (Stb. 1975, 157), worden aangewezen de geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid en de regionale geneeskundige inspecteurs voor de geestelijke volksgezondheid, alsmede de aan de hoofdinspecteur onderscheidenlijk regionale inspecteurs toegevoegde ambtenaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 juni 1988, Stcrt. 125, vervalt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Naar boven