Vaststelling maximaal te vergoeden bedrag per kilometer ex artikel 6 coördinatiewet sociale verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Vaststelling maximaal te vergoeden bedrag per kilometer ex artikel 6 coördinatiewet sociale verzekering

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, elfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten van binnenlandse reizen ter zake van zijn opleiding of studie voor een beroep worden tot het loon gerekend, voor zover zij meer bedragen dan € 0,18 per kilometer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

's-Gravenhage, 22 december 1989.

De

minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Naar boven