Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

[Regeling vervallen per 20-07-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 28-05-2004 t/m 19-07-2008

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gehoord de Adviescommissie Warenwet (advies van 14 juni 1989, nr. 14088/(15)15);

Gelet op artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen (Stb. 1989, 548);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

De in artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen bedoelde zoetstoffen voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan richtlijn nr. 95/31/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juli 1995 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 178).

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Een wijziging van richtlijn nr. 95/31/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juli 1995 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 178), gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen zoetstoffen die vóór de in het eerste lid bedoelde dag in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, nog vanaf die dag worden verhandeld voor zover de betrokken wijzigingsrichtlijn daarin voorziet, mits zij voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake de zuiverheidseisen van zoetstoffen zoals die luidden tot dat tijdstip.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na haar bekendmaking.

Rijswijk, 20 december 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

In deze bijlage zijn opgenomen de specifieke eisen waaraan de desbetreffende zoetstof moet voldoen voor wat betreft de zuiverheid ervan.

1. Saccharine

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

De eisen opgenomen in de meest recente uitgave van de Nederlandse Farmacopee.

2. Cyclamaat

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

De eisen opgenomen in de meest recente uitgave van de Farmacopee van de U.S.A. (U.S.P.).

3. Aspartaam

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: wit tot gebroken wit kristallijn poeder met intens zoete smaak;

 • gehalte: niet minder dan 98% op het produkt zonder vluchtige stoffen;

 • vluchtige stoffen: niet meer dan 4,5% bepaald door drogen bij 105° C tot constant gewicht;

 • sulfaat-as: niet meer dan 0,2% na gloeien tot 800 ± 25°C;

 • gehalte aan 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazine-azijnzuur: niet meer dan 1,5%.

4. Acesulfaam-K

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: kleurloos, niet-hygroscopisch kristallijn poeder of kleurloze, niet-hygroscopische kristallijne korrels met intens zoete smaak;

 • gehalte: niet minder dan 99% op het produkt zonder vluchtige stoffen;

 • vluchtige stoffen: niet meer dan 1,0% bepaald door drogen bij 105°C tot constant gewicht;

 • gehalte aan kaliumacetaat: niet meer dan 0,5%;

 • gehalte aan fluoride: niet meer dan 30 mg per kg.

5. Sorbitol

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

De aan sorbitol (E 420) gestelde zuiverheidseisen opgenomen in bijlage II behorende bij het Emulgatorenbesluit (Warenwet).

6. Mannitol

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

De aan mannitol (E 421) gestelde zuiverheidseisen opgenomen in bijlage II behorende bij het Emulgatorenbesluit (Warenwet).

7. Xylitol

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: wit, kristallijn vrijwel reukloos poeder met een zoete smaak;

 • gehalte: niet minder dan 98% berekend op de droge stof;

 • smelttraject: 93°–95°C;

 • watergehalte: niet meer dan 0,1%;

 • sulfaat-as: niet meer dan 0,1%;

8. Isomalt

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: witte, reukloze kristallijne, licht hygroscopische vaste stof met een zoete smaak;

 • gehalte: niet minder dan 98,0%, waarvan

  • -

   ten minste 43% 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol, en

  • -

   ten minste 43% 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol,

  een en ander berekend op de droge stof;

 • watergehalte: niet meer dan 7,0% (vlgs. Karl Fischer);

 • as-gehalte: niet meer dan 0,05%;

9. Maltitol

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: witte, kristallijne vaste stof met een zoete smaak;

 • samenstelling: maltitol: niet minder dan 85%, berekend op de droge stof;

 • gehydrogeneerde oligo- en polysacchariden: niet meer dan 15%;

 • watergehalte: niet meer dan 1%;

 • sulfaat-as: niet meer dan 0,1%;

10. Lactitol

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: wit, kristallijn, niet hygroscopisch, vrijwel reukloos poeder met een zoete smaak:

 • gehalte: niet minder dan 95% berekend op de droge stof;

 • smelttraject: 70°–80°C voor wat betreft het dihydraat;

  115°–125°C voor wat betreft het monohydraat;

 • watergehalte: niet meer dan 0,05%.

11. Maltitolstroop

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: kleurloze, reukloze en heldere stroop; het droge of gekristalliseerde produkt is een witte kristallijne massa met een zoete smaak;

 • samenstelling: sorbitol: minder dan 8%;

  maltitol: 50–90%;

  maltotritol: 5–25%;

 • gehydrogeneerde polysacchariden met meer dan 3 glucose- of glucitoleenheden: niet meer dan 30%;

  een en ander berekend op de droge stof;

 • watergehalte: niet meer dan 26% (vlgs. Karl Fischer);

 • as-gehalte: niet meer dan 0,5%;

12. Thaumatine

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: creme-kleurig, reukloos, eiwitachtig poeder met een intens zoete smaak;

 • stikstof-gehalte: ten minste 16,0% berekend op het produkt zonder vluchtige stoffen;

 • koolhydraat-gehalte: niet meer dan 3,0% berekend op het produkt zonder vluchtige stoffen;

 • vluchtige stoffen: 5–25%;

 • aluminium-gehalte: niet meer dan 0,01%;

 • sulfaat-as: niet meer dan 2,0% berekend op het produkt zonder vluchtige stoffen, na gloeien bij 800 ± 25°C;

13. Neohesperidine

[Regeling vervallen per 20-07-2008]

 • voorkomen: wit kristallijn poeder zonder geur en met een karakteristieke intens zoete smaak;

 • gehalte: minimaal 96% (watervrij) watergehalte: maximaal 11% (105 C., 3 uur);

 • sulfaat-as: maximaal 0,2%.

Deze bijlage behoort bij de Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Naar boven