Aanwijzing controle-ambtenaren Wet op de jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 28-12-1989 t/m 31-12-2004

Aanwijzing controle-ambtenaren Wet op de jeugdhulpverlening

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 55, eerste lid van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989, nr. 360),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Aan te wijzen als ambtenaren belast met de controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van subsidies op basis van de Wet op de jeugdhulpverlening:

  • 1. ambtenaren werkzaam bij de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • 2. ambtenaren werkzaam bij de Accountantsdienst van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • 3. ambtenaren werkzaam bij de Directie Algemene Gezondheidszorg van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • 4. ambtenaren werkzaam bij de Hoofdafdelingen Financieel Economische Zaken, Gebouwen en Materieel van de Directie Jeugdbescherming en Reclassering en van de Directie Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie;

  • 5. ambtenaren werkzaam bij de Accountantsdienst van het Ministerie van Justitie;

  • 6. ambtenaren verbonden aan het Bureau Groepsmanager instellingen van de Directie Jeugdbescherming en Reclassering en ambtenaren verbonden aan het Bureau Groepsmanager Jeugdinrichtingen van de Directie Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Het treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 1989.

De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'. Ancona

De

staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Naar boven