Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1990 t/m 21-09-2004

Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 11 februari 1988, Stb. 49;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 1990 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. f 2004,60

  • b. f 462,60

  • c. f 92,52

's-Gravenhage, 12 december 1989

De

minister

voornoemd,

B. de Vries

Naar boven