Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1990 [...] van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m 27-08-2004

Vaststelling premiepercentage verplichte ziekenfondsverzekering Ziekenfondswet 1990 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 14, tweede lid en 14a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad van 23 juni 1989, SEA/18052, en 26 oktober 1989 SEA/30889;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 1,85.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 1,85.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1990 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden en treedt in werking op 1 januari 1990.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 5 december 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons.

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Naar boven