Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 05-10-2023.
Geldend van 07-02-1990 t/m 27-08-2004

Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 13a van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De premie welke voor de personen, bedoeld in artikel 1, onder x, sub 2, onder bb en onder cc, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227) verschuldigd is, wordt voor het jaar 1990 vastgesteld op een bedrag van f 4,60 per dag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Regeling premievaststelling verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1989 (Stcrt. 1989, 35) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990, treedt in werking op de tweede dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Naar boven