Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 07-02-1990 t/m 27-08-2004

Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 13a van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De premie welke voor de personen, bedoeld in artikel 1, onder x, sub 2, onder bb en onder cc, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227) verschuldigd is, wordt voor het jaar 1990 vastgesteld op een bedrag van f 4,60 per dag.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De Regeling premievaststelling verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1989 (Stcrt. 1989, 35) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990, treedt in werking op de tweede dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina