Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in art. 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1990

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1991.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m heden

Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in art. 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1990

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1990:

  • Categorie 1 f 70,00 voor vierwielige personenauto's, bestelauto's;

  • Categorie 2 f 14,00 voor aanhangwagens bij auto's behorend tot categorie 1;

  • Categorie 3 f 82,00 voor autobussen, vrachtauto's;

  • Categorie 4 f 78,00 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorend tot categorie 3;

  • Categorie 5 f 190,00 voor trekkers met oplegger;

  • Categorie 6 f 12,00 voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

  • Categorie 7 f 12,00 voor landbouwwerktuigen;

  • Categorie 8 f 12,00 voor rijwielen met hulpmotor.

's-Gravenhage, 29 november 1989

De

minister

van Financiën,
namens deze:
De

plv. directeur Binnenlands Geldwezen

A. P. Ranner

Naar boven