Kieswet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel H 3

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit kiescollege niet-ingezetenen
 2. Regeling kiescollege niet-ingezetenen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kiesbesluit
  Artikel: H 1
 2. Kieswet
  Artikelen: I 2, I 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk H

 1. Kieswet
  Artikel Y 12

Verwijzingen naar Afdeling II

 1. Kieswet
  Artikelen Y 2, Y 24, Y 39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-12-2010
samen met
03-07-2013
Stb. 2011, 4
samen met
Stb. 2013, 289
32456
samen met
33268
Alg. 1
29-11-2014 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
01-07-2014 Wijziging 29-01-2014 Stb. 2014, 63 33719 21-05-2014 Stb. 2014, 184
01-12-2013 Wijziging 03-07-2013 Stb. 2013, 289 33268 30-09-2013 Stb. 2013, 378
03-12-1993 Wijziging 30-09-1993 Stb. 1993, 544 22972 11-11-1993 Stb. 1993, 607
01-11-1989 Nieuwe-regeling 28-09-1989 Stb. 1989, 423 20264 26-10-1989 Stb. 1989, 481

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/289.1)
Naar boven