Samenwonersvrijstelling voor niet langer samenwonende broer en zuster

[Regeling vervallen per 12-07-2007.]
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-09-1989.
Geldend van 18-09-1989 t/m 11-07-2007

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 18-09-1989

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 18-09-1989)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-07-2007 Intrekking-regeling 21-06-2007 Stcrt. 2007, 130 CPP2007/1223M 21-06-2007 Stcrt. 2007, 130
18-09-1989 Nieuwe-regeling 18-09-1989 Infob. 1989, 9 IB89/767 18-09-1989 Infob. 1989, 9
Naar boven