Waardering vervoer door werkgever

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m 31-12-2004

Waardering vervoer door werkgever

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Ingeval de werknemer ter zake van woon-werkverkeer vanwege de werkgever wordt vervoerd, wordt de waarde daarvan gesteld op nihil.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

's-Gravenhage, 13 september 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven