Ontheffing Keuringsregulatief

[Regeling vervallen per 19-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-08-1989 t/m 31-12-2003

Ontheffing Keuringsregulatief

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Destructiewet (Stb. 1957, 84);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 19-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004]

Voor materialen van dierlijke herkomst als bedoeld in artikel 21a van het Keuringsregulatief (Stcrt. 1978, 201) wordt ontheffing verleend van de in artikel 12 van de destructiewet (Stb. 1957, 84) bedoelde verplichting, onder voorwaarde dat vernietiging van dit materiaal plaats vindt door middel van verbranding in een draaitrommeloven met rookgasreiniging of in een gelijkwaardige verbrandingsinstallatie.

Artikel II

[Regeling vervallen per 19-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 28 juli 1989.

Rijswijk, 27 juli 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens de staatssecretaris;
De

secretaris-generaal

,

H. A. de Boer

Naar boven