Eindexamenbesluit VO

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0004593
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2011/277 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2011 (Stb. 2011/367).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. OCW-intrekkingsregeling 2004
 3. OCW-intrekkingsregeling 2008
 4. Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed
 5. Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs
 6. Regeling modellen diploma’s VO
 7. Regeling profielen vmbo
 8. Regeling richtlijnen eindexamens anderstaligen
 9. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
 10. Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel
 11. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma’s filosofie voor havo en vwo)
 12. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo)
 13. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo)
 14. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)
 15. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo)
 16. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (referentieniveaus Nederlandse taal eindexamenprogramma’s Nederlands vmbo, havo en vwo)
 17. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)
 18. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)
 19. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo)
 20. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen van de examenprogramma's vwo klassieke talen)
 21. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
  Artikelen: 1, 2
 2. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 1
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: II, III, IV
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 6. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
  Tekst: tekst
 7. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
  Artikelen: 1, 2
  Bijlage: 1
 8. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 9. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 10. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 11. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 12. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 13. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014
  Bijlage: 3
 14. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
  Bijlage: 2
 15. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018
  Bijlage: 2
 16. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
  Bijlage: 2
 17. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 18. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 19. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 44
 20. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 21. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XVII
 22. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
  Artikelen: I, III
 23. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)
  Artikelen: III, VII
 24. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
  Artikel: IV
 25. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
  Artikel: II
 26. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina