Beschikking aanwijzing rechtspersoon ex artikel 1 besluit opneming buitenlandse pleegkinderen

Geldend van 15-07-1989 t/m heden

Beschikking aanwijzing rechtspersoon ex artikel 1 besluit opneming buitenlandse pleegkinderen

De staatssecretaris van Justitie

Gelet op artikel 1, van het Besluit opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1989, 262),

Besluit:

De Stichting Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie, statutair gevestigd te Utrecht, met ingang van 15 juli 1989 aan te wijzen als rechtspersoon die tot taak heeft algemene voorlichting te verstrekken aan aspirant-pleegouders die een verzoek tot verlening van een beginseltoestemming hebben ingediend.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 10 juli 1989

De

staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Terug naar begin van de pagina