Aanwijzing Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie als rechtspersoon

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 15-07-1989 t/m heden

Aanwijzing Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie als rechtspersoon

De staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 1, van het Besluit opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1989, 262),

Besluit:

De Stichting Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie, statutair gevestigd te Utrecht, met ingang van 15 juli 1989 aan te wijzen als de rechtspersoon die tot taak heeft algemene voorlichting te verstrekken aan aspirant-pleegouders die een verzoek tot verlening van een beginseltoestemming hebben ingediend.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 10 juli 1989

De

staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven