Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2023.
Geldend van 01-03-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-03-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 13-12-2017 Stb. 2017, 496
01-11-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
01-07-2009 Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 24-06-2009 Stb. 2009, 263
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
30-06-1997 Wijziging 15-05-1997 Stb. 1997, 212 23689 06-06-1997 Stb. 1997, 240
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992
samen met
23-12-1993
Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690
22061
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-09-1992 Nieuwe-regeling 03-07-1989 Stb. 1989, 300 20329 17-08-1992 Stb. 1992, 432
Naar boven