Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemene wet bestuursrecht
    Bijlage: 1
  2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
    Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina