Wet conflictenrecht namen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2009.
Geldend van 01-03-2009 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 01-03-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Consulair besluit
    Artikel: 1
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  3. Wet conflictenrecht namen
    Artikelen: 4, 5a, 5c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Intrekking-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 272 32137 28-06-2011 Stb. 2011, 340
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1
01-04-2003 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
15-02-1999 Nieuw 24-12-1998 Stb. 1999, 2 25971 02-02-1999 Stb. 1999, 43
Naar boven