Vaststelling theoretische exameneisen voor bewijs van bevoegdheid als privé-vlieger

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m heden

Vaststelling theoretische exameneisen voor bewijs van bevoegdheid als privé-vlieger

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1978, 99), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 juli 1987, 449),

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling

Voor het bewijs van bevoegdheid als privé-vlieger worden in Bijlage 2/1989 eisen inzake kennis vastgesteld.

Artikel 2. Intrekking

De eisen inzake kennis van de navolgende Bijlagen:

  • 2 – Beperkt Vliegbewijs A – vleugelvliegtuigen, vastgesteld op 20 augustus 1982 met besluit LI/12478, zoals dit sindsdien is gewijzigd;

  • 3 – Vliegbewijs A – vleugelvliegtuigen, vastgesteld op 20 augustus 1982 met besluit LI/12478, zoals dit sindsdien is gewijzigd;

  • 4 – Vliegbewijs A – hefschroefvliegtuigen, vastgesteld op 23 november 1970 met besluit LI/21756, zoals dit sindsdien is gewijzigd, worden ingetrokken.

Artikel 3. In werking treding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1990 en zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 juni 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven