Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 19-08-1992 t/m 31-12-2014

Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3, derde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164) wordt aangewezen:

 • 1. de Europese Octrooi-organisatie:

 • 2. het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op Middellange Termijn:

 • 3. het Europees Centrum voor Kernonderzoek;

 • 4. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart;

 • 5. het Europees Universitair Instituut;

 • 6. de Verenigde Naties, inclusief de gespecialiseerde organisaties;

 • 7. de Internationale Organisatie voor Atoomenergie;

 • 8. het Europees Observatorium voor de Zuidelijke Sterrenhemel;

 • 9. het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie;

 • 10. de Intergouvernementele Commissie voor Migratie;

 • 11. de Europese Gemeenschappen;

 • 12. de Raad van Europa;

 • 13. het Europees Ruimtevaart Agentschap;

 • 14. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;

 • 15. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;

 • 16. de West-Europese Unie;

 • 17. de Benelux Economische Unie;

 • 18. het Internationaal Hydrografisch Bureau;

 • 19. de Europese Telecommunicatie Satelliet Organisatie;

 • 20. de Europese Meteorologische Satelliet Organisatie;

 • 21. de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel;

 • 22. het Internationaal Monetair Fonds;

 • 23. de Wereldbank;

 • 24. de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank;

 • 25. de Europese Investeringsbank;

 • 26. de Aziatische Ontwikkelingsbank;

 • 27. de Afrikaanse Ontwikkelingsbank;

 • 28. de Caraïbische Ontwikkelingsbank;

 • 29. de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1989.

's-Gravenhage , 6 juni 1989

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees.

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk.

Naar boven