Vaststelling kleur voor verzekeringsplaten van bromfietsen 1990

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 24-06-1989 t/m 03-03-2004

Vaststelling kleur voor verzekeringsplaten van bromfietsen 1990

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1990 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal 1990, alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur blauw;

  • c. het woord ‘Nederland’ en het jaartal 1990 in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven