Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 23-06-1989 t/m 31-12-2005

Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1. De in de bijlage vermelde instellingen worden in de aldaar vermelde omvang erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis als bedoeld in de Regeling psychiatrische ziekenhuisverpleging AWBZ (Stcrt. 1988, 252).

  • 2. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder D5 en E7 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1990.

  • 3. De beschikking van 9 april 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-800737, alsmede die van 25 maart 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-801089 met de daarbij behorende bijlage, waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, wordt ingetrokken.

  • 4. Deze beschikking welke kan worden aangehaald als beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989 wordt met de bijhorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

    Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Rijswijk, 24 mei 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,
Namens deze,
De

directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden

,

J. G. H. Stiphout

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Capaciteit psychiatrische afdelingen algemene ziekenhuizen

A1 Academisch Ziekenhuis Groningen, Oostersingel 59 te Groningen: 101 bedden voor volwassenen; 12 bedden voor kinderen; 10 bedden voor jeugdigen.

B1 Ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44 te Heerenveen: 24 bedden.

B2 Medisch Centrum Leeuwarden te Leeuwarden: 48 bedden.

B3 Ziekenhuis Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1 te Drachten: 24 bedden.

B4 St. Antonius Ziekenhuis, Dr. Boumaweg 3 te Sneek: 20 bedden.

C1 Ned. Herv. Diaconesseninrichting, Hoogeveenseweg 38 te Meppel: 19 bedden.

C2 Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60 te Emmen: 26 bedden.

C3 Ziekenhuis Bethesda, Dr. G. H. Amshoffweg 1 te Hoogeveen: 16 bedden.

C4 Wilhelmina Ziekenhuis, Zuidersingel 1 te Assen: 24 bedden.

D1 Ziekenhuis De Weezenlanden, Groot Wezenland 20 te Zwolle: 24 bedden.

D2 Sophia Ziekenhuis, Dr. C. A. van Heesweg 2 te Zwolle: 31 bedden.

D3 Streekziekenhuis Almelo, Zilvermeeuw 1 te Almelo: 36 bedden.

D4 Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Enschede, Oldenzaal en Omstreken te Enschede: 36 bedden.

D5 Streekziekenhuis Midden-Twente te Hengelo: 24 bedden.

D6 Deventer Ziekenhuizen te Deventer: 24 bedden.

D7 Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg te Hardenberg: 16 bedden.

E1 Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8 te Warnsveld: 24 bedden.

E2 Doetinchemse Ziekenhuizen, Slingelaan 1 te Doetinchem: 28 bedden.

E3 Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Bennekom: 45 bedden.

E4 Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem: 59 bedden.

E5 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1 te Winterswijk: 24 bedden.

E6 Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, St. Annastraat 289 te Nijmegen: 33 bedden.

E7 Ziekenhuis Rivierenland, Pres. Kennedylaan 1 te Tiel: 21 bedden.

E8 Ziekenhuiscentrum Apeldoorn te Apeldoorn: 36 bedden.

E9 St. Radboud Ziekenhuis, G. Groote plein zuid 10 te Nijmegen: 36 bedden.

F1 Zuiderzeeziekenhuis, Ziekenhuisweg 100 te Lelystad: 24 bedden.

G1 Prot. Chr. Ziekenhuis De Lichtenberg, Utrechtseweg 160 te Amersfoort: 22 bedden.

G2 St. Elisabeth Ziekenhuis, Ringweg Randenbroek 110 te Amersfoort: 24 bedden.

G3 Dr. A. Mathijssen, H. Haydnlaan 2 te Utrecht: 36 bedden.

G4 Ziekenhuis Overvecht, Paranadreef 2 te Utrecht: 48 bedden.

G5 Medisch Centrum Berg en Bosch, Prof. Bronckhorstlaan 10 te Bilthoven: 24 bedden.

G6 Academisch Ziekenhuis Utrecht, Catharijnesingel 101 te Utrecht: 66 bedden voor volwassenen: 26 bedden voor jeugdigen; 12 bedden voor kinderen.

H1 Streekziekenhuis Gooi-Noord, Rijksstraatweg 1 te Blaricum: 36 bedden.

H2 Ziekenhuis Westfries Gasthuis, Maelsonstraat 3 te Hoorn: 24 bedden.

H3 Streekziekenhuis Hilversum, Koningsstraat 21 te Hilversum: 24 bedden.

H4 Medisch Centrum Alkmaar, Wilhelminalaan 12 te Alkmaar: 24 bedden.

H5 Gemini Ziekenhuis, Huisduinerweg 3 te Den Helder: 24 bedden.

H6 St. Elisabeth's of Groote Gasthuis, Boerhaavelaan 22 te Haarlem: 20 bedden.

H7 Zeewegziekenhuis, Zeeweg 168 te IJmuiden: 22 bedden.

H8 St. Lucas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 164 te Amsterdam: 30 bedden.

H9 Ziekenhuis De Heel, Julianaweg 58 te Zaandam: 24 bedden.

H10 Streekziekenhuis Waterland, Waterland 250 te Purmerend: 24 bedden.

H11 Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9 te Amsterdam: 70 bedden voor volwassenen; 10 bedden voor jeugdigen; 20 bedden voor kinderen.

I1 Hofpoort Ziekenhuis, Polanerbaan 2 te Woerden; 24 bedden.

I2 Bleuland Ziekenhuis, Bleulandweg 10 te Gouda; 22 bedden.

I3 St. Jozef Ziekenhuis, Graaf Florisweg 77 te Gouda: 24 bedden.

I4 Reinier de Graaf Gasthuis, Reinier de Graafweg 3 te Delft: 24 bedden.

I5 Juliana Kinderziekenhuis, Dr. van Welylaan 2 te Den Haag: 6 bedden voor kinderen.

I6 Schieland Ziekenhuis te Schiedam: 54 bedden.

I7 Refaja Ziekenhuis, Van der Steenhovenplein 1 te Dordrecht 42 bedden.

I8 Streekziekenhuis Pr. Beatrix te Gorinchem: 12 bedden.

I9 Academisch Ziekenhuis Leiden, Rijnsburgerweg 10 te Leiden: 9 bedden.

I10 Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Dr. Molewaterplein 40 te Rotterdam; 90 bedden voor volwassenen; 21 bedden voor kinderen/jeugdigen.

J1 Streekziekenhuis Walcheren te Middelburg: 56 bedden.

J2 Stg. Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen te Sluiskil: 50 bedden.

K1 Ziekenhuis De Baronie te Breda: 24 bedden.

K2 Maria Ziekenhuis, Dr. Deelenlaan 5 te Tilburg; 19 bedden.

K3 Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2 te Eindhoven; 25 bedden.

K4 Diaconessenhuis, Ds. T. Fliednerstraat 1 te Eindhoven; 24 bedden.

K5 Streekziekenhuis Helmond-Deurne te Helmond; 30 bedden.

K6 Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 te Bergen op Zoom: 24 bedden.

K7 St. Ignatius Ziekenhuis, Wilhelminasingel 33 te Breda; 12 bedden.

K8 St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop: 17 bedden.

K9 St. Joseph Ziekenhuis, Aalsterweg 259 te Eindhoven: 32 bedden.

K10 Maasziekenhuis, Loerangelsestraat 1 te Boxmeer: 16 bedden.

L1 St. Laurentius Ziekenhuis, Mgr. Driessenstraat 6 te Roermond: 45 bedden.

L2 Stichting Ziekenhuizen Venlo/Tegelen te Venlo; 28 bedden.

L3 St. Jans Gasthuis, Vogelsbleek 5 te Weert: 25 bedden.

L4 Maaslandziekenhuis te Sittard: 42 bedden.

L5 St. Gregorius Ziekenhuis, Kochstraat 2 te Brunssum: 24 bedden.

L6 St. Jozefziekenhuis, Wijngracht 45 te Kerkrade: 24 bedden.

L7 Academisch Ziekenhuis Maastricht, St. Annadal 1 te Maastricht: 24 bedden.

Terug naar begin van de pagina