Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)

Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-07-1989 t/m heden

Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 24, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228);

Besluit:

  • II Het onder I bedoelde bedrag beloopt:

    • f 1,90 voor elk motorrijtuig dat geen kenteken als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wegenverkeerswet behoeft;

    • f 12,50 voor elk motorrijtuig dat is voorzien van een kenteken als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wegenverkeerswet.

's-Gravenhage, 19 mei 1989

De

minister

van Financiën,
namens deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

V. I. Goedvolk

Naar boven