Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 eerste lid, WAM)

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-07-1989 t/m heden

Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 eerste lid, WAM)

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228);

Besluit:

  • I Het bedrag dat elke verzekeringsonderneming die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, voor het jaar 1989 moet storten in het Waarborgfonds Motorverkeer, beloopt voor de door haar op 1 januari 1989 overeenkomstig genoemde wet verzekerde motorrijtuigen:

    • f 1,90 voor elk motorrijtuig dat geen kenteken als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wegenverkeerswet behoeft;

    • f 12,50 voor elk motorrijtuig dat is voorzien van een kenteken als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wegenverkeerswet.

  • II Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 19 mei 1989

De

minister

van Financiën,
namens deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

V. I. Goedvolk

Naar boven