Aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als rechtspersoon

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-06-1989.
Geldend van 01-06-1989 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 233/689
Identificatienummer BWBR0004547
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 23, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  • Artikel 2, Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-06-1989

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-06-1989 Nieuwe-regeling 19-05-1989 Stcrt. 1989, 103 233/689 19-05-1989 Stcrt. 1989, 103
Naar boven