Uitvoering artikel 19 In- en uitvoerwet

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 06-06-1989 t/m 31-07-2008

Uitvoering artikel 19 In- en uitvoerwet

De staatssecretaris van Economische Zaken, Yvonne M. C. T. van Rooy, en De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 19 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1988, 228);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de In- en uitvoerwet (Stb. 1988, 228) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 mei 1989

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne M. C. T. van Rooy

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Terug naar begin van de pagina