Kadasterwet

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingKadw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004541
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 2. Besluit catalogus basisregistratie topografie
 3. Besluit controleprotocol authentieke gegevens basisregistratie topografie (TOP10NL)
 4. Besluit vervanging inschrijvingsregister Kadaster Breda door microfoto's
 5. Kadasterbesluit
 6. Kadasterregeling 1994
 7. Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
 8. Maatregel teboekgestelde schepen 1992
 9. Organisatieregeling Kadaster 2008
 10. Regeling betaling kadastraal recht
 11. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 12. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 13. Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014
 14. Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie 1994
 15. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
 16. Regeling teboekgestelde schepen 1994
 17. Regeling vaststelling legitimatiebewijs Kadasterwet
 18. Regeling vertrouwensdiensten
 19. Tarievenregeling Kadaster
 20. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
 21. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 22. Vervanging inschrijvingsregisters Kadaster Breda door microfoto's
 23. Vervanging openbare registers door microfoto's
 24. Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam en Breda)
 25. Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam, Zwolle)
 26. Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Zwolle, Rotterdam)
 27. Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 10777 t/m 11310, kadaster Amsterdam)
 28. Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 330, 331 en 333 t/m 336, Kadaster Amsterdam)
 29. Vervanging openbare registers door microfoto's te Amsterdam
 30. Wijzigingsbesluit Kadasterbesluit, enz. (Herzieningswet Kadasterwet I en kadastrale aanduiding van kabelnetten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.2
 2. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
  Artikel: 1
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen: 231, 841, 1321
 4. Circulaire toepassing Herzieningswet Kadasterwet I
  Tekst: tekst
 5. Herzieningswet Kadasterwet I
  Artikelen: XIX, XXI, XXII
 6. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 23
 7. Invoeringswet Kadasterwet
  Hoofdstukken: I, II
  Artikelen: II, IV, IX, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV
 8. Kadasterbesluit
  Artikelen: 1, 3
 9. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 1
 10. Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
  Artikel: 1
 11. Maatregel teboekgestelde schepen 1992
  Artikel: 1
 12. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 2
  Hoofdstuk: 8
 13. Regeling archiefbeheer Kadaster
  Artikel: 2
 14. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel: 1
 15. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel: 1
 16. Tarievenregeling Kadaster
  Artikel: 1
 17. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Artikelen: 1, 22
 18. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XXI
 19. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 12
 20. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 82
 21. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1
 22. Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.)
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina