Besluit ex artikel 11a IJkwet

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-05-1989 t/m 31-01-2007

Besluit van 25 april 1989, houdende vaststelling van het formulier zoals bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis, van 25 april 1989, nr. 89022908 WJA/W;

Gelet op artikel 11a, tweede lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het formulier van de ter zake van de toelichting van een model af te geven verklaring, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10) wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het Koninklijk besluit van 17 december 1968 (Stcrt. 253), houdende vaststelling van het formulier, onderscheidenlijk het model der verklaringen, af te geven ingevolge de artikelen 11a, tweede lid, en 15, eerste lid, van de IJkwet 1937 (Stb. 627), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1989.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Uitgegeven de achtentwintigste april 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Nr.

Ingevolge artikel 11a, tweede lid, van de Ijkwet (Stb. 1989, 10) is op aanvraag

van:.........................................................................................................................................................

toegelaten het model van:

...............................................................................................................................................................

Het model wordt weergegeven door:

de beschrijving........................................................................................................................................

en de tekeningen....................................................................................................................................

................................................................................., de..................................................................19...

......................................................,

(ondertekening)

Naar boven