Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-03-1995 t/m 31-12-2005

Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655):

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De in de bijlage vermelde instellingen worden erkend als psychiatrische polikliniek als bedoeld in de Regeling poliklinische psychiatrische hulp AWBZ (Stcrt. 1988, 252).

  • 2 De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder H23 genoemde instelling waarvoor de erkenning geldt tot 1 oktober 1992 en de onder G15, 125, K7 en K8 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1993.’.

  • 3 De beschikking van 9 juni 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-801957 met de daarbij behorende bijlage, waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrische polikliniek, wordt ingetrokken.

  • 4 Deze beschikking welke kan worden aangehaald als Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989 wordt met de bijbehorende bijlage in de Staatscourant geplaatst.

    Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Rijswijk, 7 april 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden

,

J. G. A. Stiphout

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

A1 R.K. Ziekenhuis,

Van Swietenlaan 4,

Groningen.

A2 Diakonessenhuis,

Van Ketwich Verschuurlaan 82,

Groningen.

A3 Academisch Ziekenhuis Groningen.

Oostersingel 59,

Groningen.

A4 Stichting Nieuw Hoog Hullen,

Kraneweg 61,

Groningen

A5 Groot Bronswijk,

Fam. Bronsweg 7,

Wagenborgen.

B1 Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker,

Academiestraat 10,

Franeker.

B2 Het Groene Hart,

Burg. J. Dijkstraweg 8,

Franeker,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

B3 Ziekenhuis Nij Smellinghe,

Compagnonsplein 1,

Drachten.

B4 St. Antonius Ziekenhuis,

Dr Boumaweg 3,

Sneek.

B5 Algemeen Ziekenhuis De Tjongerschans,

Thialfweg 44,

Heerenveen.

B6 Medisch Centrum Leeuwarden,

Leeuwarden.

C1 Wilhelmina Ziekenhuis,

per 01-05-1990

Europaweg Zuid 1,

Assen.

C2 Licht en Kracht,

Dennenweg 9,

Assen.

C3 Beileroord,

Altingerweg 1,

Beilen

C4 Diaconesseninrichting,

Hoogeveenseweg 38,

Meppel.

C5 De Ruyterstee,

Fazantenlaan 1,

Smilde,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

C6 't Ruige Veld,

Asserstraat 23,

Rolde,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

C7 Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord,

E6,

Zuidlaren.

D1 Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg,

Hardenberg.

D2 Helmerzijde,

Broekheurnering 1050,

Enschede.

D3 Streekziekenhuis Almelo,

Zilvermeeuwlaan 1,

Almelo.

D4 Streekziekenhuis Midden-Twente,

Boerhaavelaan 65,

Hengelo.

D5 Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Enschede,

Oldenzaal en Omstreken,

Enschede.

D6 Deventer Ziekenhuizen,

H.J.Ph. Fesevurstraat 7,

Deventer.

D7 Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven,

Brinkgreverweg 248,

Deventer.

D8 St. Franciscushof,

Knapenveldsweg 1,

Raalte.

D9 Johannes Wierhuis,

Raiffeissenstraat 40,

Enschede.

E1 Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,

Ooyerhoekseweg 8,

Warnsveld.

E2 Sophia Ziekenhuis,

Dr. C.A. van Heesweg 2,

Zwolle.

E3 Veldwijk,

Veldwijk 75,

Ermelo,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

E4 Wolfheze,

Wolfheze 2,

Wolfheze.

E5 Doetinchemse Ziekenhuizen,

Slingelaan 1,

Doetinchem.

E6 Ziekenhuiscentrum Apeldoorn,

Apeldoorn.

E7 Psychiatrisch Centrum De Wellen,

Deventerstraat 459,

Apeldoorn.

E8 Psychiatrisch Ziekenhuis Het Groot Graffel,

Vordenseweg 12,

Warnsveld.

E9 Canisius-Wilhelmina,

St. Annastraat 289,

Nijmegen.

E10 Psychiatrisch Centrum Nijmegen,

Nijmeegsebaan 61,

Nijmegen.

E11 Radboud Ziekenhuis,

Reinier Postlaan 10,

Nijmegen,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

E12 Stichting Veluweland,

Klomperweg 175,

Lunteren.

E13 De Weezenlanden,

Groot Wezenland 20,

Zwolle.

E14 Streekziekenhuis Koningin Beatrix,

Beatrixpark 1,

Winterswijk.

E15 Ziekenhuis Rijnstate,

Arnhem.

E16 Ziekenhuis De Gelderse Vallei,

Bennekom

E20 Prof. mr. W. P. J. Pompekliniek,

per 01-01-1992

Weg door Jonkerbos 55,

Nijmegen.

E23 Oldenkotte,

vanaf 01-04-1994

Kienvenneweg 18,

Rekken.

F1 Zuiderzeeziekenhuis,

Ziekenhuisweg 100,

Lelystad.

G1 Zon en Schild,

Utrechtseweg 266,

Amersfoort,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

G2 Psychiatrisch Ziekenhuis Het Christelijk Sanatorium,

Oude Arnhemseweg 260,

Zeist.

G3 Ziekenhuis De Lichtenberg,

Utrechtseweg 160,

Amersfoort.

G4 Sinaï-Centrum,

Laan 1914, nr. 25,

Amersfoort.

G5 Willem Arntsz Huis,

Vrouwjuttenstraat 27,

Utrecht.

G6 Ziekenhuis Overvecht,

Paranadreef 2,

Utrecht.

G7 Dr. A. Mathijsen,

J. Haydnlaan 2,

Utrecht.

G8 Medisch Centrum Berg en Bosch,

Prof. Bronckhorstlaan 10,

Bilthoven.

G9 Ziekenhuis Zonnegloren,

Soesterbergsestraat 125,

Soest.

G10 Academisch Ziekenhuis Utrecht,

Catharijnesingel 101,

Utrecht,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

G11 St. Elisabeth Ziekenhuis,

Ringweg Randenbroek 110,

Amersfoort.

G12 Stichting Verslavingskliniek

Utrecht,

Maliebaan 78,

Utrecht.

G13 Zonnehuizen Veldheim/Stenia,

Utrechtseweg 69,

Zeist,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

H1 Psychiatrisch Centrum Amsterdam Zuid/Nieuw-West,

Valeriusplein 9,

Amsterdam.

H2 Paedologisch Instituut,

Vossiusstraat 56,

Amsterdam,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

H3 Streekziekenhuis Hilversum,

Hilversum.

H4 Streekziekenhuis Gooi-Noord,

Rijksstraatweg 1,

Blaricum.

H5 Rode Kruis Ziekenhuis,

Beverwijk.

H6 Academisch Medisch Centrum,

Meibergdreef 9,

Amsterdam,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

H7 St. Joannes de Deo,

Velserstraat 19,

Haarlem.

H8 BovenIJ Ziekenhuis,

Statenjachtstraat 1,

Amsterdam.

H9 St. Lucas Ziekenhuis,

Jan Tooropstraat 164,

Amsterdam.

H10 Medisch Centrum Alkmaar,

Wilhelminalaan 12,

Alkmaar.

H11 Gemini Ziekenhuis,

Huisduinerweg 3,

Den Helder.

H12 Westfries Gasthuis,

Maelsonstraat 3,

Hoorn.

H13 St. Willibrord,

Kennemerstraatweg 464,

Heiloo.

H14 Duin en Bosch,

Duinenbosch 3,

Castricum.

H15 Elisabeth Gasthuis,

Boerhaavelaan 12,

Haarlem.

H16 Zeeweg Ziekenhuis,

Zeeweg 168,

IJmuiden.

H17 Provinciaal Ziekenhuis Santpoort,

Brederodelaan 54,

Santpoort.

H18 Vogelenzang,

Rijksstraatweg 113,

Bennebroek.

H19 De Heel,

Julianaweg 58,

Zaandam.

H20 Tulpenburg,

Tulpenburg 47,

Amstelveen,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

H21 Streekziekenhuis Waterland,

Waterlandlaan 250,

Purmerend.

H24 Brijder Stichting,

per 01-11-1991

Spaarne 106,

Haarlem.

I1 St. Bavo,

Langevelderweg 27,

Noordwijkerhout.

I2 Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria,

Langevelderlaan 1,

Noordwijk.

I3 Reinier de Graaf Gasthuis,

Reinier de Graafweg 3,

Delft.

I4 St. Joris Gasthuis,

St. Jorisweg 2,

Delft.

I5 Rosenburg,

Oude Haagweg 353,

Den Haag.

I6 Endegeest,

Endegeesterstraatweg 5,

Oegstgeest.

I7 Curium, academisch centrum kinder- en jeugdpsychiatrie,

Endegeesterstraatweg 27,

Oegstgeest,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

I8 Kliniek voor Alcoholisten Zeestraat,

Zeestraat 64,

Den Haag.

I9 Bloemendaal,

Monsterseweg 73,

Den Haag,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie,

I10 Robert Fleury Stichting,

Leidschendam.

I11 Delta Ziekenhuis,

Albrandswaardsedijk 74,

Poortugaal.

I12 Schieland Ziekenhuis,

Burg. Knappertlaan 25,

Schiedam.

I13 St. Franciscus Gasthuis,

Kleiweg 500,

Rotterdam.

I14 Academisch Ziekenhuis Rotterdam,

Dr. Molewaterplein 40,

Rotterdam,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

I15 Refaja Ziekenhuis,

Van de Steenhovenplein 1,

Dordrecht.

I16 R.K. Ziekenhuis,

Houttuinen 10,

Dordrecht.

I17 Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Rivieren,

Dordrecht,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

I18 Rotterdams Medisch-Paedagogisch Instituut.

Mathenesserlaan 202.

Rotterdam,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

I19 St. Jozef Ziekenhuis,

Graaf Florisweg 77–79,

Gouda.

I20 Bleuland Ziekenhuis,

Bleulandweg 10,

Gouda.

I21 Hofpoort Ziekenhuis,

Polanerbaan 2,

Woerden.

I25 De Hoop,

per 01-11-1991

De Hoop,

Spuiweg 77.

J1 Streekziekenhuis Walcheren,

Middelburg.

J2 Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland,

Oostmolenweg 101,

Kloetinge.

J3 Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen,

Sluiskil.

K1 St. Joseph Ziekenhuis,

Pasteurlaan 9,

Oosterhout.

K2 Maria Ziekenhuis,

Dr. Deelenlaan 5,

Tilburg.

K3 Catharina Ziekenhuis,

Michelangelolaan 2,

Eindhoven.

K4 Diaconessenhuis,

Ds. T. Fliednerstraat 1,

Eindhoven.

K5 St. Joseph Ziekenhuis,

Aalsterweg 259,

Eindhoven.

K6 St. Anna Ziekenhuis,

Bogardeind 2,

Geldrop.

K7 Huize Padua,

Kluisstraat 2,

Boekel.

K8 Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater,

Berlicumseweg 8,

Rosmalen.

K9 Reinier van Arkel,

Hinthamerstraat 203,

Den Bosch,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

K10 Ziekenhuis Lievensberg,

Boerhaaveplein 1,

Bergen op Zoom.

K11 Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust,

Moerstraatsebaan 503.

Halsteren.

K12 Psychiatrisch Ziekenhuis De Viersprong,

Gasthuisstraat 6,

Halsteren,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

K13 Psychiatrisch Ziekenhuis Het Hooghuys,

Van Bergenplein 39,

Etten-Leur

K14 St. Ignatius Ziekenhuis,

voor de periode 01-04-1991 tot 05-09-1991

Wilhelminasingel 33,

Breda.

voor de periode vanaf 05-09-1991

Molengracht 21,

Breda.

K15 Jan Wier,

Boerhaavestraat 38,

Tilburg.

K16 De Grote Beek,

Dr. Poletlaan 1,

Eindhoven.

K17 Streekziekenhuis Helmond-Deurne,

Helmond.

K18 Ziekenhuis De Baronie,

Breda.

K19 De Klokkenberg,

Galderseweg 81,

Breda,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

L1 St. Laurentius Ziekenhuis,

Mgr. Driessenstraat 6,

Roermond.

L2 Academisch Ziekenhuis Maastricht,

St. Annadal 1,

Maastricht.

L3 Psychiatrisch Ziekenhuis Welterhof,

J.F. Kennedylaan 301,

Heerlen,

Waaronder een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

L4 Stichting Ziekenhuizen,

Venlo Tegelen,

Venlo.

L5 Psychiatrisch Centrum Venray,

Stationsweg 116,

Venray.

L6 Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal,

Vijverdalseweg 1,

Maastricht.

L7 St. Gregoriusziekenhuis,

Kochstraat 2,

Brunssum.

L8 St. Jozefziekenhuis,

Wijngaard 45,

Kerkrade.

L9 Maaslandziekenhuis,

Sittard.

L10 St. Jans Gasthuis,

Vogelsbleek 5,

Weert.

L11 't Hoekske,

Schaapdijkseweg 56,

Venlo,

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Naar boven