Beschikking landbouwtelling 1989

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 30-03-1989 t/m 23-01-2004

Beschikking landbouwtelling 1989

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. voedselcommissaris:

de provinciale voedselcommissaris;

b. opgaveplichtige:

degene, die anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is uitgereikt of is verzonden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 3 april tot en met 9 juni 1989 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, waarvan de modellen als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege de voedselcommissaris.

 • 2 De opgaveplichtige dient het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten in te vullen naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten gestelde aanwijzingen in acht te nemen en de aldus ingevulde en ondertekende biljetten binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn uitgereikt of verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw en Visserij in de provincie waarin de opgaveplichtige woonachtig is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 28 maart 1989

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Normen standaard bedrijfseenheden ten behoeve van Landbouwtelling 1989

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

sbe per dier

rubr. nr.

sbe per dier

201

0,52

253

0,14

203

0,52

255

0,95

205

0,52

260

0,70

207

1,30

261

4,00

209

0,52

262

0,50

211

2,50

263

3,00

213

1,30

265

-

215

0,33

266

0,28

217

0,50

268

0,28

219

0,50

269

0,003

221

0,50

271

0,007

223

0,50

273

0,020

225

0,50

275

0,0025

227

0,50

276

0,0045

229

0,50

278

0,0045

235

-

282

0,50

237

0,14 1

284

-

239

0,14

287

0,0085

241

0,14

291

0,015

243

0,14

293

0,025

245

0,14

295

0,085

247

0,95

297

0,01

249

0,95

   

251

0,95

   
D. Tuinbouw open grond

rubr. nr.

sbe per are

rubr. nr.

sbe per are

401

0,87

505

0,23

405

0,31

507

0,23

409

0,25

515

0,29

413

0,54

520

0,60

417

0,20

530

0,60

421

0,27

532

1,60

425

0,10

541

0,90

429

0,12 2

551

0,34

433

0,31

552

0,38

437

0,30

554

0,52

441

0,152

555

0,53

445

0,25 3

557

1,04

449

0,13

559

1,90

453

0,16 4

561

1,50

457

0,30

571

0,63

461

0,164

573

0,59

465

0,54 5

575

0,35

469

0,154

577

0,23

473

0,112

579

0,76

477

0,213

580

0,49

501

0,22

581

0,55

503

0,22

   
G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

sbe per m²

rubr. nr.

sbe per m²

601

0,04

645

0,043

603

0,016

647

0,048

605

0,035

649

0,048

607

0,014

650

0,043

609

0,027

651

0,046

611

0,023

655

0,053

613

0,040

656

0,038

615

0,015

657

0,036

617

0,028

660

0,065

619

0,019

662

0,085

621

0,032

663

0,044

623

0,022

665

0,036

625

0,102

666

0,102

635

0,029

667

0,050

641

0,057

   

643

0,057

   
H. Akkerbouw

rubr. nr.

sbe per are

rubr. nr.

sbe per are

301

0,025

335

0,032

303

0,015

341

0,038

305

0,025

347

0,087

307

0,015

349

0,117

309

0,015

351

0,045

311

0,015

353

0,080

317

0,025

355

0,042

319

0,025

357

0,068

321

0,025

359

0,060

323

0,033

369

0,017

325

0,018

373

0,029

326

0,025

377

0,018

327

0,025

383

0,080

329

0,030

385

0,080

331

0,030

387

0,080

333

0,030

389

0,060

I. Bedrijfsindeling

rubr. nr.

sbe per are

701

-

703

0,021

715

0,021

E. Champignonteelt

rubr. nr.

sbe per 100²

805

19

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

sbe per eenheid

911

0,16 per 1000 st.

913

2 per 1000 kg

583

0,21 per are

Normen bruto standaardsaldi ten behoeve van de Landbouwtelling 1989

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

bss per dier

rubr. nr.

bss per dier

201

235

249

320

203

235

251

320

205

350

253

48

207

310

255

320

209

280

260

270

211

1 090

261

1 120

213

300

262

270

215

130

263

1 120

217

270

266

140

219

300

269

1

221

270

271

3,6

223

310

273

5,9

225

300

275

1,35

227

300

276

2

229

270

278

2

235

35 6

282

170

237

356

284

170

239

48

287

2,5

241

48

291

4,65

243

48

293

11

245

48

295

28,6

247

320

297

2,5

D. Tuinbouw open grond

rubr. nr.

bss per are

rubr. nr.

bss per are

401

189

505

71,2

405

75,3

507

71,2

409

75,3

515

71,2

413

135,4

520

136

417

75,3

530

28,2

421

75,3

532

28,2

425

45,5

541

208,2

429

45,5 7

551

109

433

75,3

552

109

437

75,3

554

109

441

45,57

555

109

445

75,3 8

557

399

449

45,5

559

399

453

45,5 9

561

399

457

75,3

571

172

461

45,59

573

172

465

135,4 10

575

107

469

45,59

577

107

473

45,57

579

172

477

75,38

580

172

501

71,2

581

172

503

71,2

   
G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

bss per m²

rubr. nr.

bss per m²

601

13,7

645

13,49

603

7,41

647

17,4

605

13,7

649

17,4

607

7,41

650

13,49

609

11,26

651

17,4

611

7,41

655

17,4

613

13,7

656

13,49

615

7,41

657

13,49

617

11,26

660

25,54

619

7,41

662

25,54

621

11,26

663

13,49

623

7,41

665

13,49

625

30,51

666

25,54

635

11,19

667

11,19

641

17,4

   

643

17,4

   
H. Akkerbouw

rubr. nr.

bss per are

rubr. nr.

bss per are

301

11,7

335

13,5

303

8

341

16,6

305

10

347

27,3

307

10

349

40,4

309

8

351

17,4

311

8

353

31,1

317

12,3

355

14,0

319

12,3

357

21,7

321

12,3

359

17,5 11

323

15,2

369

6,611

325

12,3

373

12,811

326

12,4

383

28

327

13,5

385

28

329

13,5

387

28

331

13,5

389

17,5

333

13,5

   
I. Bedrijfsindeling

rubr. nr.

bss per are

703

9,311

715

9,36

E. Champignonteelt

rubr. nr.

bss per m²

805

72,6

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

bss per eenheid

911

40 per 100 stuks

913

540 per 1000 kg

583

75,3 per are

 1. Alleen wanneer rubriek 243 t/m 255 niet voorkomt. ^ [1]
 2. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 100 are. Wanneer beteelde areaal > = 100 are geldt
  • rubriek 429 0,06
  • rubriek 441 0,135
  • rubriek 473 0,09.
  ^ [2]
 3. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 200 are. Wanneer beteelde areaal > = 200 are geldt
  • rubriek 445 0,025
  • rubriek 447 0,05
  ^ [3]
 4. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 150 are. Wanneer beteelde areaal > = 150 are geldt
  • rubriek 453 0,025
  • rubriek 461 0,025
  • rubriek 469 0,06.
  ^ [4]
 5. Norm geldt wanneer beteeld areaal < 50 are. Wanneer beteeld areaal > = 50 are geldt
  • rubriek 465 0,08
  ^ [5]
 6. Alleen wanneer rubriek 243 tot en met 255 niet voorkomt. ^ [6]
 7. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 100 are. Wanneer beteelde areaal > = 100 are geldt
  • rubriek 429 29,5
  • rubriek 441 29,5
  • rubriek 473 29,5
  ^ [7]
 8. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 200 are. Wanneer beteelde areaal > = 200 are geldt
  • rubriek 445 12,4
  • rubriek 447 29,5
  ^ [8]
 9. Norm geldt wanneer beteelde areaal < 150 are. Wanneer beteelde areaal > = 150 are geldt
  • rubriek 453 12,4
  • rubriek 461 12,4
  • rubriek 469 29,5
  ^ [9]
 10. Norm geldt wanneer beteeld areaal < 50 are. Wanneer beteeld areaal > = 50 are geldt
  • rubriek 465 29,5
  ^ [10]
 11. Alleen als bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 703 + 715) / bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 266 + 282 + 284) > 2/3In dat geval wordt slechts het ruwvoeroverschot meegerekend. ^ [11]
Naar boven