Vrijstellingsregeling Komijnzaad (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 23-06-1989 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Komijnzaad (Warenwet)

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en de minister van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het in artikel 6 van het Specerijenbesluit (Warenwet) (Stb. 1969, 214) voorgeschreven minimale gehalte aan vluchtige olie van komijnzaad, met dien verstande dat dat gehalte niet lager mag zijn dan 1,6%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Komijnzaad (Warenwet).

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag volgende op die van haar bekendmaking.

Rijswijk, 28 maart 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven