Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee

[Regeling vervallen per 15-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 07-04-1989 t/m 31-12-2012

Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee

De minister van Justitie;

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258);

Gehoord de Minister van Landbouw en Visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

De ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 3, 3a, 4, 5 en 9 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312), die zich bevinden aan boord van vaartuigen die de visserij-inspectievlag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voeren, doen in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b en c, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) de vordering tot stilhouden, omschreven in artikel 23 van de Wet op de Economische Delicten (Stb. 1950, K 258):

  • a. gedurende de periode van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang door het hijsen van de vlag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, al dan niet gepaard gaand met een licht- of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–..; en

  • b. gedurende de periode van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang door het geven van een licht- of geluidsein bestaande uit het morseteken L: .–..

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

  • 1 Als visserij-inspectievlag wordt vastgesteld de wimpel als afgebeeld in figuur I van de bijlage, met de afmetingen van a = 180 cm., b = 120 cm en C = 60 cm. bij fregatten en van a = 120 cm., b = 80 cm. en c = 40 cm. bij schepen kleiner dan een fregat.

  • 2 Als vlag, bedoeld in artikel 1, onder a, wordt vastgesteld de vlag als afgebeeld in figuur II van de bijlage met een afmeting van 75 cm × 75 cm.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee’.

  • 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 21 maart 1989

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
Het

hoofd van de Directie politie

,

J. J. H. Suyver

Bijlage

[Regeling vervallen per 15-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Bijlage 36464.png
Figuur I
Bijlage 36465.png
Figuur II
Naar boven