Vaststelling modellen voorlopige en definitieve kostenopgave

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 04-04-1989 t/m 21-09-2004

Vaststelling modellen voorlopige en definitieve kostenopgave

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 41, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De formulieren voor de voorlopige en de definitieve kostenopgave, bedoeld in de artikelen 2 en 7, eerste lid, van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250), worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende modellen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 maart 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven