Interne reorganisatie; vereniging of stichting als top van concern

[Regeling vervallen per 13-07-2007 met terugwerkende kracht tot en met 26-06-2007.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 07-03-1989 t/m 25-06-2007

Interne reorganisatie; vereniging of stichting als top van concern

Een coöperatieve vereniging was middellijk in het bezit van alle aandelen van drie BV’en. De cooperatieve vereniging en de BV'en droegen hun onroerende goederen over aan een nieuw opgerichte BV waarvan de cooperatieve vereniging alle aandelen onmiddellijk bezat.

Doordat een cooperatieve vereniging aandeelhouder was van de BV’en, was art. 5, eerste lid, letter a Uitv.Besl. WBR niet van toepassing op de overdracht.

Een soortgelijke situatie deed zich voor bij een reorganisatie van BV’en waarvan de aandelen in het bezit waren van een stichting.

In beide gevallen heeft de Staatssecr. van Financiën evenwel met toepassing van art. 63 AWR goedgekeurd dat de vrijstelling van art. 15, eerste lid, letter h WBR werd toegepast.

Naar boven