Toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 16-03-1989 t/m heden

Toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet

De ministers van Economische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van Buitenlandse Zaken en van Defensie,

Gelet op artikel 1 van het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420);

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 ‘Het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420) geldt ten aanzien van:

    • a. gegevens welke noodzakelijk zijn voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van lasertechnologie en welke niet zijn bekendgemaakt in algemeen toegankelijke publikaties;

    • b. hulpmiddelen en materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van lasertechnologie en waaraan gegevens als onder a, bedoeld kunnen worden ontleend;

    • c. met behulp van gegevens, hulpmiddelen en materialen als onder a. en b. bedoeld verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden.

's-Gravenhage, 6 maart 1989

De

minister

van Economische Zaken,

R. W. de Korte

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

De

minister

van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

De

minister

van Defensie,

F. Bolkestein

Naar boven