Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 21-02-1989 t/m heden

Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Bij brief van 08-07-1987, gepubliceerd in Infobulletin september 1987, volgnr. 87/560, heb ik het standpunt ingenomen dat aan overdrachten van pensioenkapitaal tussen ondernemingspensioenfondsen en levensverzekeringsmij.’en welke zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor waarde-overdrachten, t.a.v. de dienstbetrekkingveranderde werknemer voor de heffing van de l.b. geen gevolgen zijn verbonden, gelet op de wijze waarop dergelijke waardeoverdrachten zijn geregeld.

Het pensioenfonds P.G.G.M., gevestigd te Zeist, is m.i.v. 01-01-1989 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de coördinator van bovengenoemd samenwerkingsverband, de Stichting Dienstverlening Samenwerkingsverband teb ’s-Gravenhage. Deze overeenkomst ziet op waardeoverdrachten van pensioenrechten van dienstbetrekking veranderde werknemers van het P.G.G.M. naar het S.D.S.-circuit v.v. De samenwerkingsovereenkomst heeft formeel echter niet tot gevolg dat het P.G.G.M. daadwerkelijk is toegetreden tot bovengenoemd samenwerkingsverband.

Gelet evenwel op de wijze waarop deze overdrachten geregeld zijn, ben ik van oordeel dat ook aan dergelijke waarde-overdrachten t.a.v. de van dienstbetrekking veranderde werknemer voor de heffing van de l.b. geen gevolgen zijn verbonden.

Hierbij ga ik er wel vanuit dat de pensioenregelingen van zowel de oude als de nieuwe werkgevers pensioenregelingen zijn in de zin van art. 11, derde lid L.B. ’64.

M.b.t. de heffing van de vpb. ben ik van oordeel dat voor de aftrekbaarheid van de pensioenlasten, die voor de nieuwe werkgever uit de regeling voortvloeien, in beginsel geen belemmeringen aanwezig zullen zijn.

Het besluit is per 1 januari 1995 vervallen.

Naar boven