Vaststelling formulier centraal testamentenregister

Geldend van 01-03-1989 t/m heden

Vaststelling formulier centraal testamentenregister

De staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 3, lid 1, van de Wet op het centraal testamentenregister (Wet van 12 januari 1977, Stb. 25);

Besluit:

  • I. Het in genoemd wetsartikel bedoelde formulier wordt opnieuw vastgesteld als volgt:

    Bijlage 36560.png
  • II. Het besluit van de staatssecretaris van Justitie van 5 september 1977, Hoofdafdeling Privaatrecht, afdeling Nationaliteit en Burgerlijke Staat, nr. 139/177 (Ned. Stcrt. 1977, 197), wordt ingetrokken.

  • III. Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden gepubliceerd, treedt in werking op 1 maart 1989.

's-Gravenhage, 13 januari 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,
Namens de staatssecretaris,
Het

hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,

W. Breukelaar

Terug naar begin van de pagina