Ondernemersregeling zendinrichtingen

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1996.
Geldend van 01-09-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-09-1996

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Ondernemersregeling zendinrichtingen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-09-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1989 Nieuwe-regeling 19-12-1988 Stcrt. 1988, 254 TP10.404 01-12-1988 Stb. 1988, 550 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in werking treedt.1)
Naar boven