Ondernemersregeling zendinrichtingen

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1996.
Geldend van 01-09-1996 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-09-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1989 Nieuwe-regeling 19-12-1988 Stcrt. 1988, 254 TP10.404 01-12-1988 Stb. 1988, 550 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven