Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1989

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1990.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1989 t/m heden

Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1989

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

Besluit:

 • 1 Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1989:

  • Categorie 1: f 70,00 voor vierwielige personenauto's, bestelauto's;

  • Categorie 2: f 14,00 voor aanhangwagens bij auto's behorend tot categorie 1;

  • Categorie 3: f 82,00 voor autobussen, vrachtauto's;

  • Categorie 4: f 78,00 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorend tot categorie 3;

  • Categorie 5: f 190,00 voor trekkers met oplegger;

  • Categorie 6: f 12,00 voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 t m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen

  • Categorie 7: f 12,00 voor landbouwwerktuigen;

  • Categorie 8: f 12,00 voor rijwielen met hulpmotor.

 • 2 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 24 november 1988

De

minister

van Financiën, namens deze, De

directeur

Binnenlandse Geldwezen,

L. C. F. A. J. S. de Leur

Naar boven