Besluit ex artikel 21 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

[Regeling vervallen per 29-05-2002.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 23-12-1988 t/m 28-05-2002

Besluit van 23 november 1988, houdende aanwijzing van de landen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 11 november 1988, nr. 88M009762, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie;

Gelet op artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

Als landen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635) worden aangewezen: Afghanistan (Democratische Republiek Afghanistan), Albanië (Socialistische Volksrepubliek Albanië), Bulgarije (Volksrepubliek Bulgarije), China (Volksrepubliek China), Cuba (Republiek Cuba), Duitse Democratische Republiek (inclusief Oost-Berlijn), Hongarije (Hongaarse Volksrepubliek), Joegoslavië (de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië), Kampuchea (Democratisch Kampuchea), Laos (Democratische Volksrepubliek Laos), Mongolië (Mongoolse Volksrepubliek), Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), Polen (Poolse Volksrepubliek), Roemenië (Socialistische Republiek Roemenië), Sovjet-Unie (Unie van Socialistische Sovjet-republieken), Tsjechoslowakije (Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek), Vietnam (Socialistische Republiek Vietnam) en Zuid-Jemen (Democratische Volksrepubliek Jemen).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in het Staatsblad en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage,, 23 november 1988

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven